Odrodzenie Tczewa: Samorząd odNowa

Odrodzenie Tczewa: Samorząd odNowa

W dniu 13 lutego br. miało miejsce wyjątkowe spotkanie członków stowarzyszenia „Samorząd odNowa” w Tczewie. Atmosfera niosła ze sobą nie tylko obietnice zmiany, ale również silne przekonanie o konieczności rewitalizacji miasta i stworzenia nowej wizji jego rozwoju. Od dłuższego czasu Tczew borykał się ze stagnacją, lecz teraz, dzięki determinacji oraz zaangażowaniu grupy entuzjastów, narodziła się…

Dlaczego „Samorząd odNowa” – Film

Dlaczego „Samorząd odNowa” – Film

13 lutego br. miało miejsce wyjątkowe spotkanie członków stowarzyszenia „Samorząd odNowa” w Tczewie. Ich determinacja i zaangażowanie w rewitalizację miasta niosą nadzieję na pozytywne zmiany. W krótkim reportażu uczestnicy odpowiadają na pytanie, dlaczego postanowili dołączyć do tej inicjatywy, pokazując, jak różnorodność grupy przekłada się na wszechstronne podejście do problemów społecznych i urbanistycznych.